Přejít k obsahu

Objem elektronických dokumentů v každé společnosti narůstá a pro většinu společností tak vyvstává potřeba tyto dokumenty nejen efektivně zpracovávat, ale z dlouhodobého hlediska i archivovat a zajistit jejich právní validitu.

Námi nabízené řešení pro dlouhodobé ukládání a správu elektronických dokumentů zajišťuje jejich čitelnost a důvěryhodnost po celou dobu životního cyklu. Řešení je založené na aplikaci moderních standardů s využitím bezpečnostních prvků elektronického podpisu/značky a časových razítek. Systém poskytuje podporu pro standardizaci práce s dokumenty jako právně relevantními důkazy a zvyšuje právní jistotu ve všech firemních procesech.

Proces archivace vychází z obecných zásad ukládání dokumentů a legislativních požadavků na zajištění jejich důvěryhodnosti v dlouhodobém horizontu.