Přejít k obsahu

Velmi zajímavou službou Algocloudu je kompletní řešení kontaktního centra obsahující nejen základní hlasové služby a hlasový automat, ale i komunikaci skrze multimediální kanály jako e-mail, chat, sociální sítě a management odchozích kampaní.

Získané a udržované informace mohou být uloženy v profesionálním CRM. Tato data či data získaná z jiných informačních systémů včetně statistických či finančních ukazatelů z kontaktního centra pak může management sledovat pomocí profesionálního reportingu s využitím řešení Business Intelligence. Všechny aktivity jsou nahrávány i archivovány podle Vámi nastavených pravidel, k dispozici máte detailní tarifikační software pro kontrolu nákladů, stejně tak lze přiobjednat služby Workforce Managementu pro efektivní využívání zdrojů a plánování směn Vašeho kontaktního centra.